Privātuma politika

 1. Jūsu personas datu pārzinis ir UAB “Super namai”, kura kontaktinformācija ir pieejama vietnē www.elektrikarokasgramata.lv. UAB “Super namai” datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija ir šāda: info@elektrikarokasgramata.lv , tālr.: +370 66684444.
 2. UAB “Super namai” savāktie personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 un valsts tiesību aktiem. Visiem UAB “Super namai” darbiniekiem, kuri uzzina personas datus, ir pienākums saglabāt to konfidencialitāti arī pēc darba vai līgumattiecību izbeigšanas.
 3. UAB “Super namai” var piesaistīt datu apstrādātājus personas datu apstrādei un/vai pēc saviem ieskatiem nodarbināt citas personas noteiktu funkciju pildīšanai uzņēmuma vārdā. Šādos gadījumos UAB “Super namai” veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka šādi datu apstrādātāji apstrādā personas datus saskaņā ar UAB “Super namai” norādījumiem un piemērojamiem tiesību aktiem, un pieprasa īstenot atbilstošus personas datu drošības pasākumus. UAB “Super namai” arī nodrošina, ka šādas personas ievēro konfidencialitātes saistības un neizmanto šo informāciju citiem mērķiem, proti, vien tādā apjomā, kas nepieciešams tām uzticēto funkciju veikšanai.
 4. Šajā Privātuma politikā ir izklāstīti jūsu personas datu un citas ar jums saistītas informācijas vākšanas, apkopošanas, apstrādes un uzglabāšanas pamatnoteikumi, personas datu apstrādes apjoms, mērķi, avoti, saņēmēji un citi svarīgi personas datu apstrādes aspekti, kā arī citi jautājumi, kas kļūst nozīmīgi, kad izmantojat UAB “Super namai” e-veikalu elektrikarokasgramata.lv. Tāpēc pirms e-veikala elektrikarokasgramata.lv pakalpojumu izmantošanas ieteicams iepazīties ar šo privātuma politiku.
 5. UAB “Super namai” ievēro personu tiesības uz privātumu un dara visu iespējamo, lai nodrošinātu šajā tīmekļa vietnē apstrādājamo personas datu un citas informācijas drošību un konfidencialitāti.
 6. Jūs varat apmeklēt vietni www.elektrikarokasgramata.lv, nesniedzot nekādu informāciju par sevi, taču, ja vēlēsieties iegādāties preces mūsu e-veikalā elektrikarokasgramata.lv, jums tiks prasīts iesniegt personas datus, kurus esat norādījis sistēmā (vārds, uzvārds, tālruņa numurs, dzīvesvietas adrese, e-pasta adrese, uzņēmuma nosaukums, uzņēmuma adrese, PVN maksātāja numurs).
 7. Apmeklējot vietni www.elektrikarokasgramata.lv un/vai izmantojot tajā iekļauto informāciju vai pakalpojumus, jūs apliecināt, ka esat izlasījis un sapratis šo konfidencialitātes politiku un piekrītat tai. UAB “Super namai” patur tiesības mainīt šo konfidencialitātes politiku pēc saviem ieskatiem, tāpēc, apmeklējot vietni www.elektrikarokasgramata.lv, jums ir pienākums katru reizi pārliecināties, ka esat iepazinies ar jaunāko Privātuma politikas versiju, kas ir spēkā jūsu apmeklējuma laikā vietnē www.elektrikarokasgramata.lv.
  Tīmekļa vietnē www.elektrikarokasgramata.lv tiek izmantoti UAB “Paysera LT” maksājumu risinājumi. Ar UAB “Paysera LT” privātuma politiku varat iepazīties šeit: https://www.paysera.lv/v2/en-LV/legal/privacy-policy-2020
  UAB “Super namai” izmanto UAB “Inteneto vizija” serveru pakalpojumus, kuros tiek glabāta informācija par tīmekļa vietni www.elektrikarokasgramata.lv. Ar UAB “Inteneto vizija” privātuma politiku var iepazīties šeit:
 8. https://sutartys.iv.lt/preview/duomenu_tvarkymas.php